FZB Nederland, specialistische zorg

De Fysieke Zorg Begeleider biedt een veilige werkomgeving, zorgondersteuning en 
beperking van agressie. Erkend en aanbevolen door specialisten.

FZB Nederland

Specialistische zorg.

Calamiteitenopvolging.

persoon

Stagnatie van zorg- en behandelprocessen

persoon

Agressie en een gevoel van onveiligheid

persoon

Te zware fysieke belasting van de verzorgers