Referenties

"In de verpleegafdeling is het ziekmeldingpercentage gedaald naar rond de 3%."

Vertrouwd gevoel

Omdat wij veel waarde hechten aan de integriteit van onze opdrachtgevers zullen wij in deze website geen namen en instellingen weergeven.

Natuurlijk kunnen wij op aanvraag referenties aangeven, zodat onze opdrachtgevers op eigen wijze hun ervaringen kunnen omschrijven.

“Komen we eindelijk aan ons werk (zorgplan) toe.”
Teamleider

“Als jullie er zijn, durf ik eindelijk koffie te drinken op de groep.”
Cliënt

“In de verpleegafdeling is het ziekmeldingpercentage gedaald naar rond de 3%.”
Directeur Geneesheer

“Het veilige en meer ontspannen klimaat heeft er tevens aan bijgedragen dat het ziekteverzuimpercentage is afgenomen”.
Publicatie Dwang en Drang

“P. gaat na twee jaar weer een blikje cola kopen bij het tankstation.”
Begeleider

“De Fysieke Zorg Begeleiders zijn op dit moment de grootste randvoorwaarden die het mogelijk hebben gemaakt om met C. te komen waar we nu zijn.”
Gedragsdeskundige

“De ervaringen zijn positief, zelfs de meest sceptische verpleegkundigen zijn nu tevreden”
Zorgmanager

“Uitermate plezierig om juist in deze tijd te kunnen constateren dat er gelukkig mensen zijn die vanuit hart en ziel, direct en indirect bereid zijn medewerking te willen verlenen om bepaalde festiviteiten tot de mogelijkheden te kunnen laten behoren!”
Locatiemanager

“De flexibiliteit die we vanuit FZB hebben gezien was ongekend groot, jullie inzet en meedenken in de causistiek hebben we als een absolute meerwaarde ervaren. In de situaties waarin het erom ging om een client veilig te stellen, zodat het verplegend personeel zijn/haar werk kon doen heeft het team veel vertrouwen gegeven.” 
Manager Acute psychiatrie