Specialisaties

Onze diversiteit aan ervaringen in zorginstellingen, klinieken, ziekenhuizen en verpleeghuizen is groot. Inherent hieraan een nog grotere diversiteit aan ziektebeelden, psychische en lichamelijke aandoeningen, beperkingen, e.d.
Binnen organisaties bestaat daardoor ook vaak een diversiteit aan locaties en/of afdelingen.

Specialisaties

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

 • Kinder- en jeugd psychiatrie
 • Volwassen- en forensische psychiatrie
 • Cliënten met IBS / RM
 • Woongroepen, dagbehandeling, langdurig verblijf (residentieel), begeleidend wonen, crisisopvang, dag activiteiten centra DAC.

Justitie

 • TBS-klinieken / PPC
 • Justitiële Jeugd Inrichting (JJJ)
 • Raad van kinderbescherming / Jeugdzorg
 • Open afdeling (vrijheid), besloten afdeling (beperkte vrijheid), gesloten afdeling (geen vrijheid)

Verslavingszorg

 • Ambulante en residentiële opvang en behandeling voor jongeren en volwassenen
 • Verslavingsproblematiek / Korsakov
 • Opvang dak- en thuislozen

Gedragsproblematiek

 • Moeilijk Opvoedbare Jongeren

VG-Sector (mensen met een verstandelijke beperking)

 • LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt)
 • EVG (Ernstig Verstandelijk Gehandicapt)
 • SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt)
 • SGEVG (Sterk Gedragsgestoord Ernstig Verstandelijk Gehandicapt)
 • Autisme

Ouderenzorg

 • Verzorgingstehuizen

Ziekenhuizen / ambulance diensten

 • Spoed eisende Hulp
 • Huisartsenposten

Iedere denkbare combinatie van bovenstaande problematieken (dubbele diagnose problematiek)