FZB Nederland

FZB Nederland biedt al 25 jaar een veilige werkomgeving, zorgondersteuning en beperking van agressie binnen diverse specialisaties van de zorgsector.

Na inventarisatie en overleg biedt FZB Nederland een maatwerkvoorstel waarbinnen de opdrachtgever de eigen accenten legt. 

Fysieke Zorg Begeleiders met expertise op het gebied van de-escalatie, bescherming, veiligheid en fysieke zorgondersteuning bieden cliënten en verpleegkundigen veiligheid en begeleiding. In dialoog en onder regie van het multidisciplinaire team wordt een veilige setting gecreëerd binnen iedere zorginstelling. 

Wat doen wij 

FZB Nederland BV biedt laagdrempelige zorgondersteuning van hoge kwaliteit, gebaseerd op kennis, sociale betrokkenheid en daadkracht. Een fzb ‘er voert zijn taken uit op een beheerste en flexibele wijze, de-escalerend, maar zeker ook stevig waar dat noodzakelijk is.
Verpleegkundigen en verzorgers kunnen zich daardoor nadrukkelijker richten op hun kerntaken, het zorg- en behandelplan, en cliënten kunnen zich vanuit een rustige en geborgen omgeving vrijer ontwikkelen.

Met als meetbare resultaten:
 • Afname ziekteverzuim;
 • Afname werkdruk en fysieke belasting van verzorgers;
 • Duidelijk signaal naar cliënten, familie en zorgpersoneel dat veiligheid serieus wordt behandeld;
 • Toename veiligheid en vertrouwen bij medewerkers en cliënten;
 • Ontspannen woon-en werksfeer 

Door onze ervaring in de zorgsector biedt onze ondersteuning belangrijke meerwaarde in uiteenlopende specialisaties zoals ouderenzorg, reguliere GGZ, forensische psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, moeilijk opvoedbare jongeren, verslavingszorg, (licht-) verstandelijk gehandicapten en bij de opvang van dak- en thuislozen.

Calamiteitenopvolging

Calamiteitenopvolging

De 24/7 bereikbaarheid van FZB Nederland geeft mogelijkheden voor calamiteiten diensten in acute situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van een-op-een begeleiding op vaste tijden of bij bijzondere situaties. Vanuit de oproep wordt er direct assistentie naar de betreffende locatie gezonden, die binnen korte tijd ter plaatse kan zijn. De fzb’er verleent op adequate wijze ondersteuning.

Zowel vaste opdrachtgevers als hulpdiensten, politie en gemeenten kunnen rekenen op onze ondersteuning in het geval van calamiteiten. Door deze ervaring kunnen wij snel en effectief de situatie inschatten en helpen oplossen. Daarbij behoort ook een passende rapportage en overdracht aan zorgprofessionals.

Klik onderstaand voor onze overige diensten : Detachering

Detachering

FZB Nederland detacheert zeer flexibel. Voor korte en/of lange periode, ook incidenteel zoals o.a. bij bezettingsproblematiek of crisisopvang
Bij vaste projecten wordt een vast team, met meewerkende teamleider samengesteld. 

Klik onderstaand voor onze overige diensten : Opleidingen

Opleidingen

Naast de interne opleiding binnen onze organisatie voor de Fysieke Zorg Begeleiders bieden wij diverse variaties in cursussen en opleidingen omtrent Fysieke- en Verbale agressiehantering en beheersing. Deze cursussen aangepast aan de betreffende doelgroepen en gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaringen.

Ook geven wij opleidingen als BHV en EHBO. Zowel op locatie als binnen ons opleidingscentrum.

Klik onderstaand voor onze overige diensten : Referenties

Referenties

Omdat wij veel waarde hechten aan de integriteit van onze opdrachtgevers zullen wij in deze website geen namen en instellingen weergeven. Natuurlijk kunnen wij op aanvraag referenties aangeven, zodat onze opdrachtgevers op eigen wijze hun ervaringen kunnen omschrijven.

Nieuws

Nieuws

FZB Internationaal 

 

Vacature 

Kom je werken in de zorg? 
Fysieke Zorg Begeleider


Niet je opleiding is het belangrijkst, maar je karakter. Niet direct je CV, maar je hart, persoonlijke inzet en loyaliteit. Dankzij jouw inbreng hebben de mensen een fijne dag en een glimlach op hun gezicht.
 
Onze expertise is ontstaan vanuit ervaringen in de zorg- en de veiligheidssector. Door de combinatie van beiden is een specifieke functie ontwikkeld: de Fysieke Zorg Begeleider. Deze FZB - diensten worden vanaf 1997 geleverd in de gehele zorgsector, zoals onder andere aan instellingen voor GGZ en VG

FZB Nederland heeft ruime expertise op het gebied van bescherming, veiligheid en fysieke ondersteuning voor verzorgers en verpleegkundigen (in instellingen of ambulant), voor cliënten met een agressief gedragspatroon. FZB Nederland weet dat elke zorginstelling uniek is en dat iedere fzb’er uniek is. Het plezier en de uitdaging is om de juiste mensen op de juiste plaatsen te zetten, met een juiste arbeidshouding en training. Op deze wijze boeken we de resultaten in de veiligheids- en ondersteuningstaken waar FZB Nederland in de zorgsector bekend om staat.

In diverde regio's hebben we een avontuurlijke en stoere baan onder niet alledaagse omstandigheden. Een diploma zegt wat je hebt gedaan. Maar niet wat je allemaal kunt. Wat verwachten we van je? Fysieke Zorg Begeleiders zijn beschermers. De brug tussen veiligheid en zorg. Zij bieden door natuurlijk overwicht, daadkrachtig karakter in combinatie met fysieke weerbaarheid, inzicht, rust en veiligheid in de zorg. Denk hierbij aan crisissituaties, gedwongen opnames maar ook aan de algemene dagelijkse levensbehoefte


Functie eisen

·         Flexibel en goed in teamverband kunnen samenwerken
·         Sociale en beschermende instelling
·         In bezit van een rijbewijs
·         Ontspannen maar fysiek en conditioneel in de mogelijkheid direct actie te ondernemen
·         Improvisatievermogen
·         Stressbestendig
·         Affiniteit met zelfverdedigingsport

 

Interesse?

Stuur je sollicitatie met CV per email naar: info@fzbnederland.nl t.a.v. personeelszaken.
 
 

Team 

Alan Mezouri

Alan Mezouri

Afdeling: Operationeel beheer / Instructeur
Telefoon: 06 - 302 303 89 
Kantoor: 0180 - 557 953
 

Anette Gario

Anette Gario

Afdeling: Organisatie / Financieelbeheer
Telefoon: 0180 - 557 953

Nazif Dinç

Nazif Dinç

Afdeling : Inzet / Planningbeheer
Telefoon: 06 - 246 099 33 
Kantoor: 0180 - 557 953

Peter Kruijtzer

Peter Kruijtzer

Afdeling : Relatie / Organisatiebeheer
0180 - 557 953 

Tamara van Gend

Tamara van Gend

Afdeling: Administratie / Financieelbeheer 
Telefoon: 0180 - 557 953

Karin Ors

Karin Ors

Afdeling: Personeel / Relatiebeheer
Telefoon: 0180 - 557 953

Melissa de Jonge

Melissa de Jonge

Afdeling: Administratie / Financieelbeheer
Telefoon: 0180 - 557 953

Patrick Lammers

Patrick Lammers

Afdeling : Inzet / Planningbeheer regio Gelderland
Telefoon: 0180 - 557 953
 

Kimberley Baldee

Kimberley Baldee

Afdeling: Secretariaat
Telefoon: 0180 - 557 953

 

Noëlle Huijbens

Noëlle Huijbens

Afdeling : Secretariaat
0180 - 557 953 
 

Hier komt de map

Contact

Vul het contact formulier in om direct contact met ons op te nemen.

 • Adres

  Hoofdkantoor
  Zwolseweg 6
  2994 LB Barendrecht

  Vestiging Gelderland
  Velperplein 23-25
  6881 AH Arnhem
 • Email

  info@fzbnederland.nl
 • Telefoon

  0180 - 557 953
  06 - 302 303 89
  026 - 800 12 53
 • Social