Wat doen wij 

FZB Nederland BV biedt laagdrempelige zorgondersteuning van hoge kwaliteit, gebaseerd op kennis, sociale betrokkenheid en daadkracht. Een fzb ‘er voert zijn taken uit op een beheerste en flexibele wijze, de-escalerend, maar zeker ook stevig waar dat noodzakelijk is.
Verpleegkundigen en verzorgers kunnen zich daardoor nadrukkelijker richten op hun kerntaken, het zorg- en behandelplan, en cliënten kunnen zich vanuit een rustige en geborgen omgeving vrijer ontwikkelen.

Met als meetbare resultaten:
  • Afname ziekteverzuim;
  • Afname werkdruk en fysieke belasting van verzorgers;
  • Duidelijk signaal naar cliënten, familie en zorgpersoneel dat veiligheid serieus wordt behandeld;
  • Toename veiligheid en vertrouwen bij medewerkers en cliënten;
  • Ontspannen woon-en werksfeer 

Door onze ervaring in de zorgsector biedt onze ondersteuning belangrijke meerwaarde in uiteenlopende specialisaties zoals ouderenzorg, reguliere GGZ, forensische psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, moeilijk opvoedbare jongeren, verslavingszorg, (licht-) verstandelijk gehandicapten en bij de opvang van dak- en thuislozen.

Calamiteitenopvolging

Calamiteitenopvolging

De 24/7 bereikbaarheid van FZB Nederland geeft mogelijkheden voor calamiteiten diensten in acute situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van een-op-een begeleiding op vaste tijden of bij bijzondere situaties. Vanuit de oproep wordt er direct assistentie naar de betreffende locatie gezonden, die binnen korte tijd ter plaatse kan zijn. De fzb’er verleent op adequate wijze ondersteuning.

Zowel vaste opdrachtgevers als hulpdiensten, politie en gemeenten kunnen rekenen op onze ondersteuning in het geval van calamiteiten. Door deze ervaring kunnen wij snel en effectief de situatie inschatten en helpen oplossen. Daarbij behoort ook een passende rapportage en overdracht aan zorgprofessionals.

Klik onderstaand voor onze overige diensten : 
Detachering

Detachering

FZB Nederland detacheert zeer flexibel. Voor korte en/of lange periode, ook incidenteel zoals o.a. bij bezettingsproblematiek of crisisopvang.
Bij vaste projecten wordt een vast team, met meewerkende teamleider samengesteld. 

Klik onderstaand voor onze overige diensten : 
Opleidingen

Opleidingen

Naast de interne opleiding binnen onze organisatie voor de Fysieke Zorg Begeleiders bieden wij diverse variaties in cursussen en opleidingen omtrent Fysieke- en Verbale agressiehantering en beheersing. Deze cursussen aangepast aan de betreffende doelgroepen en gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaringen.

Ook geven wij opleidingen als BHV en EHBO. Zowel op locatie als binnen ons opleidingscentrum.

Klik onderstaand voor onze overige diensten : Internationaal Vervoersservice

Internationaal Vervoersservice

Voor cliëntenvervoer heeft FZB Nederland auto’s en bussen ter beschikking. Er bestaan diverse vormen van beschikbaarheid, voor diverse toepassingen.
Het vervoer wordt in alle gevallen op maat geleverd, per tijdsperiode (uren, dagen), in combinatie met de juiste mate van begeleiding. Dit  geeft mogelijkheden voor :
Dagtripjes en recreatie
Sport- of concertbezoeken
Dagbesteding/taxi
Crisisvervoer (overplaatsingen)

Klik onderstaand voor onze overige diensten :